Dagsorden til næste mødeIndkaldelse til lokalrådsmøde tirsdag den 16. april 2019 kl. 19.30 på Sinebjergvej 28.

Dagsorden til lokalrådsmødet:

 1. Godkendelse af dagsorden

 2. Planlægning af Årsmødet 26. april, herunder valg, aktuelle projekter og de praktiske opgaver. 

 3. Forslag til aktiviteter i foråret/sommer f.eks. nogle guidede ture på Horne land

 4. Planlægning af Majstangsarrangementet 5. maj

 5. Opdatering af hjemmesiden og mail

 6. Orientering fra:
  – Støtteforeningen
  – Fynsland 
  – Egnsmødet 4. april
  – Mødet med FMK vedr. forlængelse af Øhavsstien (Michael)
  – Mødet med Grænseforeningen og Folkemindesamlingen vedr. markering af 100 for Genforeningen.
  – henvendelse om en donation

 7. Punkter til næste møde

 8. Eventuelt

Evt. afbud senest tirsdag den 16.4. kl. 12  til undertegnede.

Med venlig hilsen

Elna Johansen, 

lokalrådsformand