Om lokalrådet


KULTUREN har i århundreder haft gode dage på kreative Horne Land. Foreninger bærer stadig kulturarven videre, uanset det er den musiske, kunstneriske eller det er håndværkstraditionerne.

Tilsammen har de mange grene og ikke mindst folkemindesamlinger og arkiv skabt det Horne Land, vi alle lever i og med. Og holder af. I de senere år er det Horne Lands Lokalråd, der samler trådene og bærer hverdagen ind i fremtiden. Her er den syv mands bestyrelse foreviget efter sidste generalforsamling. Det er fra venstre mod højre:

Fra venstre mod højre: Jørgen Bächler (næstformand), Lis Kjeldgaard, Michael Jungfeldt, Elna Johansen (formand), Morten Rasmussen, Marianne Larsen og Ron Clausen (sekretær). Du kan sende en mail til hele bestyrelsen her.


Det er i dette område, du fremover finder dagsordener og referater fra møderne i lokalrådet