Dagsorden til næste møde


Indkaldelse til lokalrådsmøde torsdag den 12. august 2021
kl. 19.00 hos Elna, Sinebjergvej 28, Bjerne

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Årsmødet 14.9. – godkendelse af dagsorden – Bilag: forslag til dagsorden

 4. Lokalrådets opgaver – bilag: vedtægter

 5. Borgerbudget – herunder afvikling af lokal afstemning.

 6. Evaluering af Træfmøde 15.6. med Kultur- og lokalsamfundsudvalget.

 7. lysavisen (Infotavle hos Spar Horne)

 8. Kulturregion Fyn har afsat 900.000 kroner til Kultur i Naturpuljen,

Ansøgningsfristen er 1. juni for de mindre projekter og 15. august for de større projekter.

Nordea-fondens HER BOR VI-pulje med 50 mio. kr. målrettet ildsjæle og frivillige i de mindre bysamfund – Har vi ideer til projekter vi kunne søge til.
Puljen kan søges indtil 23. september 2021

 1. Invitation fra FMK til lokalt aktørmøde om FN´s Verdensmål den 31. august 2021

 2. Orientering og kommende møder:
  Nyt fra støtteforeningen
  Nyt fra Fynsland

 3. Eventuelt
  Evt. afbud senest onsdag den 11. aug. til undertegnede.

Med venlig hilsen

Elna Johansen