Dagsorden til næste mødeDagsorden iflg. vedtægterne til årsmødet den 26. 4. 2019

 1. Valg af Dirigent
 2. Årsberetning
 3. Årsregnskab
 4. Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter m.v. 
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af lokalrådsmedlemmer På valg er:
 7. – Lis Kjeldgaard, modtager genvalg
  – Morten Jæger Rasmussen, modtager genvalg – Michael Jungfeldt, modtager ikke genvalg
 8. Valg af 2 suppleanter
  Frede Nørrelund og Marianne Larsen
 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
 10. Eventuelt

På vegne af lokalrådet
Elna Johansen, lokalrådsformand