Spring til indhold

Lokalrådets møder før 2022

Dagsordener med nyeste først


Indkaldelse til lokalrådsmøde torsdag den 24.11.2021
kl. 19.00 på Horne skole.
Dagsorden til lokalrådsmødet:

 1. Valg af mødeleder
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Konstituering:
 • formand, næstformand.
 1. Nye papirer på bestyrelse til Sparekassen.
 2. Møde om fremtidens varmeforsyning.
 3. Udkast til revideret regulativ for husholdningsaffald.
 4. Julefrokost 8.dec. – corona.
 5. Skal dialoggruppen om Alsforbindelse afløses af initiativgruppe under lokalråd.
 6. Afstemning om Borgerbudget .
  9a. Infoskærm ved Spar
  9b.Leje af grund ved Åsegyden / beslutning /fastsættelse af formål
  9c.. Etablering af cykelrast / bænk/bord/skilt/affald
 7. Orientering og kommende møder:
 • Nyt fra støtteforeningen
 • Nyt fra Fynsland
 1. Dagsorden til næste møde samt fastsættelse af kommende
  mødedatoer Forslag til mødedatoer:
  Onsdag den 24. november
  Torsdag den 14. januar
  Tirsdag den 22. februarTorsdag den 24. marts
  Onsdag den 20. april
  Årsmøde fredag den 29. april
 2. Eventuelt
  Evt. afbud senest onsdag den 13. okt. til undertegnede.

Indkaldelse til lokalrådsmøde torsdag den 12. august 2021
kl. 19.00 hos Elna, Sinebjergvej 28, Bjerne

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Årsmødet 14.9. – godkendelse af dagsorden – Bilag: forslag til dagsorden
 4. Lokalrådets opgaver – bilag: vedtægter
 5. Borgerbudget – herunder afvikling af lokal afstemning.
 6. Evaluering af Træfmøde 15.6. med Kultur- og lokalsamfundsudvalget.
 7. lysavisen (Infotavle hos Spar Horne)
 8. Kulturregion Fyn har afsat 900.000 kroner til Kultur i Naturpuljen,

Ansøgningsfristen er 1. juni for de mindre projekter og 15. august for de større projekter.

Nordea-fondens HER BOR VI-pulje med 50 mio. kr. målrettet ildsjæle og frivillige i de mindre bysamfund – Har vi ideer til projekter vi kunne søge til.
Puljen kan søges indtil 23. september 2021

 1. Invitation fra FMK til lokalt aktørmøde om FN´s Verdensmål den 31. august 2021
 2. Orientering og kommende møder:
  Nyt fra støtteforeningen
  Nyt fra Fynsland
 3. Eventuelt
  Evt. afbud senest onsdag den 11. aug. til undertegnede.

Med venlig hilsen

Elna Johansen