Spring til indhold

Årsmøder


Lokalrådets årsmøde 28. april 2023 i Horne Forsamlingshus.

 1. Kaja Knudsen valgt som ordstyrer.
 2. Beretning fremlagt af formand Elna Johansen.
  Beretning godkendt. Steen Holm fortalte om varmeplaner.
 3. Regnskab fremlagt af kasserer Jeppe Bundsgård
  Regnskab godkendt.
 4. Elna fortalte om aktuelle projekter.
 5. Ingen indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen. Elna Johansen, Ann Wilms, Britt
  Poulsen og Jørgen Bächler genvalgt til bestyrelsen. Lis
  Keldgaard valgt for 1 år. Lars Askholm udtræder af
  bestyrelsen.
 7. Niels Erik Præstekær valgt som 1. suppleant.
  Marie Louise Skaum valgt som 2. suppleant.
 8. Tove Wikkelsø genvalgt som revisor.
  Helle Andersen genvalgt som revisor.
  Hans Henning Helbo valgt som revisorsuppleant.
 9. Evt.


Årsmøde
fredag den 28. april 2023 i Horne forsamlingshus

Program:
17.45: Ankomst og fællesspisning. I år byder vi på sild, 2 stk. smørrebrød og ost. Pris 60 kr. for voksne og 20 kr. for børn inc. Kaffe og kage.
19.00: Årsmøde i Lokalrådet. Dagsordenen jf. vedtægterne. Kom og få indflydelse på, hvad lokalrådet skal arbejde med i det kommende år.
Tilmelding til spisningen senest mandag den 24. april til: tilmelding@horneland.dk eller på tlf. 40278004.