ÅrsmøderÅrsmøde 2021

Lokalrådet holder Årsmøde tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00 i Aulaen
på Horne skole.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Årsregnskab

4. Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter m.v.

5. Indkomne forslag – Forslag, som borgerne måtte ønske behandlet på årsmødet, skal være
formanden i hænde senest 6. september.

6. Valg af lokalrådsmedlemmer. På valg er:

– Elna Johansen, modtager genvalg

– Jørgen Bächler, modtager genvalg

– Ron Clausen, modtager ikke genvalg

– Peter Simonsen, modtager ikke genvalg

7. Valg af 2 suppleanter,

– Lis Kjeldgaard, modtager genvalg
– Henry Stokholm, modtager ikke genvalg

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt

Efter årsmødet er der oplæg ved Jens Peter Jacobsen, landdistriktskoordinator og Ida Bjallerbæk Pedersen, planlægger/projektleder for landsbyudvikling om landsbyanalysen og områdefornyelse og bygningsfornyelse.

Lokalrådet er vært ved kaffe med brød. Derfor ser vi gerne, at du tilmelder på elna@horneland.dk eller tlf. 40278004 senest mandag den 13. september.

På vegne af lokalrådet

Elna Johansen,

lokalrådsformand


Årsmøde 2019

Dagsorden iflg. vedtægterne til årsmødet den 26. 4. 2019

 1. Valg af Dirigent
 2. Årsberetning
 3. Årsregnskab
 4. Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter m.v. 
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af lokalrådsmedlemmer På valg er:
 7. – Lis Kjeldgaard, modtager genvalg
  – Morten Jæger Rasmussen, modtager genvalg – Michael Jungfeldt, modtager ikke genvalg
 8. Valg af 2 suppleanter
  Frede Nørrelund og Marianne Larsen
 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
 10. Eventuelt

På vegne af lokalrådet
Elna Johansen, lokalrådsformand