Spring til indhold

Lokalrådet

Lokalrådet er sammensat af en bestyrelse på 7 medlemmer, hertil 2 suppleanter

Formand Elna Johansen

Næstformand. Jørgen Bächler

Sekretær Ann Wilms

Britt Skov Poulsen

Steen Holm

Lis Kjeldgaard

Niels Erik Præstekær

Tilvalgt kasserer Jeppe Bundsgaard

Suppleant Marie Louise Skau