Nyt om Fjernvarme på Horne Land


Præsentation om energiforbedringer og varmeløsninger

Her er præsentationen fra Rikke Hovedskov Andersen fra SparEnergi. Her vil I kunne finde rigtig meget vigtig viden om energiforbedringer og varmeløsninger. Vi vil også anbefale at besøge https://sparenergi.dk

Vi vil nu gå i gang i arbejdsgruppen med at undersøge hvordan vi kan skabe muligheder for fælles løsninger, både når det kommer til energiforbedringer og fælles varmeløsninger. Så I hører mere.

Borgermøde for beboere der ikke kan få fjernvarme

Som lovet har vi arrangeret et borgermøde for beboere der ikke kan få fjernvarme. 

Det kommer til at handle om varmepumper, energiforbedringer, samt støtte- og finansieringsmuligheder. 

Vi får besøg af Rikke Hovedskov Andersen som kommer på vegne af Energistyrelsen og fortæller os om de forskellige varmekilder og om hvordan vi kan isolere, udskifte vinduer osv. for at spare på varmen. Hun vil også fortælle om støtteordninger. 

Vi håber desuden at få besøg af en repræsentant fra en forening der arbejder med etablering af fælles varmeløsninger, og af en fra banken som kan fortælle om muligheder for finansiering.

Det foregår d. 1. marts kl. 19-21 i Aulaen på Horne Skole.

Lokalrådet er vært byder på kaffe og kage. Sodavand og øl kan købes til rimelige priser.

Varme på Horneland

Kort før jul fik alle husstande på Horneland besked fra kommunen om hvorvidt de kunne forvente at få adgang til fjernvarme. Der er heldigvis gode udsigter for de mange der bor i Horne, Bøjden og Dyreborg, men selvfølgelig også mange der bor for langt væk fra de større landsbyer. I dette brev giver vi yderligere oplysninger til både dem med og dem uden udsigter til fjernvarme.

Dem med udsigt til fjernvarme

I Lokalrådets fjernvarmeudvalg er vi i løbende kontakt med kommunen og FFV om planerne for fjernvarme. Kommunen forventer at kunne give nærmere information om forventede priser og tidsplan for udrulningen af fjernvarme i starten af februar. Så snart vi kender tidsplanen inviterer vi til borgermøde sammen med kommunen – nok i marts. På dette møde vil kommunen kunne fortælle mere om planerne og svare på spørgsmål. Herefter kommer der en proces hvor man kan give tilsagn om interesse. Kommunen forventer at det er endelig afklaret om der er basis for fjernvarme i medio 2023.

Uanset om det ender med at der bliver adgang til fjernvarme i de tre landsbyer, vil vi kraftigt opfordre til hellere før end senere at undersøge hvilke muligheder for energirenovering der er i jeres hus. Der er rigtig mange penge (og meget CO2) at spare ved at isolere, skifte vinduer osv. Brevet fra kommunen indeholder en lang række informative links.

Dem som ikke kan få fjernvarme

De fleste af vi andre har også god grund til at skifte varmekilde. Her er der mange muligheder, og det kan være noget af en jungle at beslutte sig.

Først og fremmest vil vi kraftigt opfordre til at studere brevet fra kommunen grundigt. Det indeholder nemlig en lang række meget informative links til information om alternative varmekilder og energirenovering.

Men for at give et bedre grundlag for at tage beslutninger, og også for at skabe et sted for erfaringsudveksling og eventuelle mindre varmefællesskaber, vil vi arrangere et borgermøde primært rettet imod de der ikke kan få fjernvarme. Til det møde inviterer vi eksperter der kan fortælle os om de forskellige typer af varmeløsninger, nogen der kan give gode råd til energirenovering, herunder isolering osv., og nogen der kan anvise måder at få finansieret omlægningen på, herunder puljer man kan søge om støtte fra.

Så snart vi kender datoen og dagsordnen for dette borgermøde, melder vi det ud her på kanalen.

Hvis du er interesseret i at få besked om borgermøder osv. vedrørende fjernvarme til Horne Land, så giv os venligst din interessetilkendegivelse nedenfor.

Jeppe Bundsgaard, Lars Elmerdahl og Jørgen Bächler