Fjernvarme på Horne Land


Lokalrådet er blevet opfordret til at undersøge muligheden for at få fjernvarme til Horne og evt. Bøjden, enten i form af en ledning fra FFv, eller et mindre anlæg i Horne eller Bøjden. Mange beboere på Horne Land står for at skulle udskifte deres olie- eller gasfyr med enten luft til vand-varmepumpe, jordvarme eller andet mere klimavenligt alternativ.

Muligheden for fjernvarme kunne betyde en mindre investering i første omgang og en nemmere finansiering. Hvis vi tænker stort, kunne fremtidig lokal varmeforsyning også omfatte halmvarmeværk, solcellepark, vindmøllestrøm og biogasanlæg i samarbejde med lokale landmænd og erhvervsvirksomheder. Områder uden for tættere bebyggelser kunne via fællesindkøb få husstandsanlæg til lavere priser.

Før lokalrådet arbejder videre med muligheden for fjernvarme vil vi gerne vide, hvor mange husstande i Hornes og Bøjdens bymidter, der er interesseret i fjernvarme. For nuværende kender vi ingen priser. Vi er også interesseret i at høre fra jer, hvis I vil deltage i en arbejdsgruppe, der arbejder videre med “Fjernvarme Horne Land” – projektet, eller hvis I har spørgsmål eller ideer. Skriv til Jørgen Bächler, jorgenbachler59@gmail.com

Hvis du er interesseret i at få fjernvarme til Horne Land, så giv os venligst din interessetilkendegivelse nedenfor, så vi ved om der er grund til at gå videre med projektet.

Jeppe Bundsgaard, Lars Elmerdahl og Jørgen Bächler