KREATIVITET I ÅRHUNDREDER
Hjælp lokalrådet med at knytte kulturelle tråde på Horne Land – fra fortid til nutid
Husk at give Horne Lands Lokalråd et tip hvis du har gode idéer • Skriv til redaktionen@horneland.dk
Lokalrådet

KULTUREN har i århundreder haft gode dage på kreative Horne Land. Foreninger bærer stadig kulturarven videre, uanset det er den musiske, kunstneriske eller det er håndværkstraditionerne.

Tilsammen har de mange grene og ikke mindst folkemindesamlinger og arkiv skabt det Horne Land, vi alle lever i og med. Og holder af. I de senere år er det Horne Lands Lokalråd, der samler trådene og bærer hverdagen ind i fremtiden. Her er den syv mands bestyrelse foreviget efter forrige generalforsamling. Det er fra venstre mod højre:


Læs mere
Horne Lands Avis

Horne Lands Avis er en lille lokalavis, som har eksisteret siden slutningen af 1980’erne.

Den ejes af medlemmerne: Kirken, Skolen og Foreningerne. 4 gange årligt august, november, februar og maj udkommer den med aktuelt stof fra medlemmerne: Hvad er sket? Hvad skal ske?

Udover det aktuelle stof fra medlemskredsen har avisen gennem tiden bragt artikler fra Horne Lands historie og andet stof, som redaktionen mener kan have bred interesse for beboerne på Horne Land. Her er vi i redaktionen glade for indlæg fra læserne.

Avisen er gratis for Horne Lands beboere og uddeles til alle husstande af en trofast gruppe frivillige. Bor du ikke på Horne Land, men ønsker avisen, kan du tegne et abonnement eller se avisen digitalt på Lokalrådets hjemmeside eller Folkemindesamlingens hjemmeside.

Al kontakt til Horne Lands Avis på mail: hornelandsavis@gmail.com eller til et af medlemmerne i redaktionen. (står på side 2 i avisen)

Du kan hente aviserne i pdf-format her:


Læs mere
Horne Lands historie

INGEN KAN, som Horne Lands lokalhistoriker, forfatteren Martin Kej, trække spor fra nutiden over de nære århundreder til dengang, Horne Land var et aktivt stenaldersamfund.


Læs mere