Spring til indhold

Det seneste

Borgermøde 8 juni 2023 – Forsamlingshuset

                                                                                                                                                 Referent Ann Wilms

Indledning ved Anne Møllegaard Mortensen – formand for kultur og lokaludvalg. (Ole Pedersen og Lars Nielsen fra udvalget er også til stede).
Bosætning og udvikling i de små landsbyer – uden dagsorden. Åben samtale ift. emner.
Bæredygtige samfund for fremtiden – især hvis der er skoler og dagpladser til børn, foreningsliv, fællesskaber, lokalrådsarbejderne har travlt iht. rute 8. Flagalle’ skal der også være plads til. Lokalrådet arbejder også på varmeanlæg.
2019 blev der udarbejdet en rapport om landsbyerne. Den bruges af politikerne, også som opslagsværk.
Der tales om det øgede trafik og en omfartsvej.

Molslinjen/ Alslinjen – Ny færge ved Chefkaptajn Jørgen Boustrup, og Operationsmanager Hans-Henrik Simonsen.
Slides vises – der er gang i byggeri af ny el-færge. Ny besejlingskontrakt 01.09.24 og til 2034. Krav om grøn færge, afgang hver time fra hver havn. Samme sejlplan som i dag.
Bygges i Tyrkiet. Ladning i Fynshav. Samme koncept som på Langelandslinjen. Høj grad af automation.
Spørgsmål – kan den ny færge sejle i stærk blæst? – den skal kunne sejle i vindstyrke 23 m/s. De har høje forventninger til færre aflysninger.
Der tales om time drift om sommeren – man mener ikke at det bliver det samme med to timers drift i den nye færge. De skal være 100% grøn – der skal være forretning i dag – konkurrence med andre færger.
Er der plads til dobbelt så mange biler i Bøjden? Der skal laves plads.
Brint færger – det bliver der arbejdet på i Norge. Det er mest energieffektivt p.t. at sejle elektrisk.
Hvor tit er der brug for at laste 188 biler og hvor meget fylder de op ad landevejen? De vil gerne have en masse kunder.
Hvad er formålet med at bussen kører 5 minutter før færgen lægger til? (Det er et spørgsmål til Fynbus). Der er manglende passagerer. Der er det nye tele-bus system, som har erstattet de gamle busser.
Hvordan kan det være de kan finde ud af det på Als? Det er en anden udbyder…
Hvad er forventningen til de nye passagertal ift. i dag? Det må man ikke sige fra færgens side af p.t. Fordelene er at der ikke skal bookes, da der er mere plads….

Udfordringen om den stigende trafik gennem Horne by ved Søren Kristensen – formand for Teknik og Miljø. – skal vi have en omfartsvej nord om Horne by?
Det er en besværlig proces, da det er Vejdirektoratet der bestemmer. Det er ikke kommunens ansvarsområde og dermed heller ikke de økonomiske forpligtelser. Alligevel har de en pligt til at se på helheden. Trafik fylder meget for hans afdeling. Der er mange indmeldinger fra borgere. A8 = statslige vej. Den stigende trafik er et problem – hvordan har udviklingen været? Fra 2015 til nu er det steget med 200 biler pr. døgn. Det betegner de som en mindre stigning. Hastigheden er en anden snak. Der bliver kørt hurtigere igennem Horne, men stadig ikke nævneværdigt slemt. Det er tallene, men oplevelsen af hvad borgene oplever er en anden snak. Kommunen kan være med til at påvirke Vejdirektoratet på baggrund af borgernes oplevelser.
Fodaftryk ift. at lave cykelstien – efter sommerferien vil kommunen igen have fat i Vejdirektoratet iht. cykelstien. Der kommer også fra Faaborg til Svanninge Bakker. 2. Trunderup og Gislev fik. Kommunens 1. prioritet bliver cykelstien fra Horne til Faaborg.
Omfartsvejen – det er også Vejdirektoratet. Hvis der kommer øgede trafik, kommer den (og det er det stor sandsynlighed for iht. ny færgeforbindelse). Den billigste løsning er nord for Horne.
Spørgsmål:
I forhold til hvornår er trafikken steget? Fra 2015 til nu. Det er de tal Søren har fået.
Den øgede trafik og skolevejen – man lukkede udskolingen, men der er ikke sket noget ift. trafiksikkerheden. Den farlige landevej for skolebørn – specielt om vinteren. Der bliver arbejdet med Politi omkring sikkerheden.
Hvis ide’ er omfartsvejen? Hvad betyder det for Bøjden. Han har ikke nogen tal for Bøjden.
Als Fyn projektet – bekymring om købmanden består – lave en miljøvej og øge trafiksikkerheden ind til Faaborg.
Hvis man laver fartbegrænsninger, vil det tage færgetrafikken længere tid at komme i gennem. Bjernevejen er også en dårlig ide’ iht. trafik da den er smal, der kommer store landbrugsmaskiner.
Vejen er forældet, det har kostet liv. Ved en omfartsvej kunne man starte med en korridor, ligesom Ringe.
Det giver utryghed, at der ikke sker noget mht. vejen gennem Horne.
Tallene fra 15 til 23 er interessante iht den øgede trafik. Det kommer an på hvornår målingerne bliver foretaget.
Der er en som efterspørger flere vejbump for at sænke hastigheden. Det mener Søren ikke er nogen løsning.
Der bliver snakket om de mange turister der kommer cyklende til Bøjden. Børn med forældre – det er med livet som indsats. Strækningen skal opprioriteres. Der er snak om at udvide kantbanen…
Omfartsvejen – er det Lokalrådets ide’? Hvor kommer ideen fra?
I 2021 var der en del debatmøder i Horne – der blev der talt om at vil komme flere færger – dermed mere trafik. Derfor blev der drøftet omfartsvej både i Lokalrådet og andre råd. Det er ikke et forslag – det er lagt op til debat.
Færgetræk forhindrer folk i at køre ud af deres indkørsler, skolebørn i at komme over vejen. Søren snakker om lysregulering, efterspørger at kommunen ligger et pres på Vejdirektoratet.
Cykelstien – få dem væk fra vejen. Placeret så man kan lave dem mere praktisk ift. skolerne. Der er delte meninger om det praktiske i det.
Tallene om stigende trafik – amtet vil ikke betale, hvis der ikke er nogen grund til at bruge pengene. Er der nogen grund til at diskutere det? Der er mere trafik igennem Korinth.
Lyskrydsregulering – bruges til at styre farten – der er et eksempel med den nede i Højrup/Hillerslev. Det virker siger Søren.
Der efterspørges mere pres på at få cykelstien pga. den øgede trafik og rettidig omhu. Kommunen prøver og har været i gang med opgaven i 2 år.
Må kommunen sætte en lysregulering op uden at spørge Vejdirektoratet? Nej….
Vejen i Bjerne er også meget trafikeret – man ønsker at få vejen udvidet. Sikkerheden vil blive forbedret. Det er en kommunal opgave.

Bosætning og områdefornyelse v. Signe Balle Jørgensen (planlægger).
Der arbejdes ud fra et overordnet statsligt tilbud. Der skal igangsættes udvikling og omdannelse af problemområder.
Udfordringer –
Lang lige og åben hovedgade
Usikkerhed for bløde trafikanter
Farlige skolevej
Dårlige tilgængelighed
Byporte er ikke tydelige
Rodet bybillede uden genkendelighed.
Samlet budget for alle byer er 8 mil. Hornes budget er 2,5 mil.

Indsatser
Forhave Fællesskaber
Bygningsfornyelse – renovering af klimaskærm
Kunst
Hovedprojekt
Det er svært at få lov at lave noget på de statslige veje.

Ca, 80 borgere var mødt frem – dejligt

 

 Notater:  Brit Skov Poulsen

1 – Kultur og lokalsamfundsudvalget
Anne Mortensen fortæller om bosætning og udvikling. Hun oplyser vedr. drøftelse både med rute 8 og omfartsvejen.
2. Molslinjen
Alslinjen – Bøjden Fynshav.
Når den ny færge kommer, er der ingen sommerfærge. Den sejler kun hver anden time hele året rundt.
Den nye elektriske færge bliver lavet i Tyrkiet. Den får dobbelt-ender og bliver 117 m lang og 18 m bred. SOB 600. Den kan tage 20 lastbiler og 128 personbiler. Sejlturen bliver 40/20 fordi den skal lade i 20 min.derfor ændres der på tiderne.
3. Søren Kristensen fra FMK – Miljø og Teknikudvalget
Udviklingen af trafikken er blevet målt fra 2015 til 2023. Der er kun en minimal stigning på 200 biler om året, igennem Horne by.
Efter sommerferien melder de ind med cykelsti til Vejdirektoratet.
Skal der laves en omfartsvej, så er det Vejdirektoratet som står for det. Den billigste løsning er nord om Horne.
Der tales om der skal være bump igennem Horne, eller lysregulering.
4. Områdefornyelse
Signe beretter om de ting der skal laves iht. områdefornyelsen. Fx hvordan det skal være i forhaverne og det forreste stykke mellem forhave og vej. De skal have lodsejere i tale iht. haverne. Samarbejde skal ske via –
– Vejdirektoratet
– Tilretning af forslag
– Lodsejeraftaler
Mens vi venter – Dannes evt. forhavefællesskaber, indsamling af fortællinger, infoskilte, billedkunstrådet.
Man kan se mere info via hjemmesiden – www.fmk.dk og mail kan sendes til vejkant@fmk.dk, her kan man komme på mailliste og modtage nyheder og opdateringer. Der er også en Facebookside – Områdefornyelse i vejkantsbyerne.
Vedr. Områdefornyelse i Bøjden – I Bøjden har der været et stort ønske om vejbelysning og det er prioriteret. Det medfører, at der ikke er plads til at gøre så meget andet. Der bliver sat forskellige træer og cykelplads v. shelterplads (trekanten).
Spørgsmål – bliver beløbet spist op af arkitektlønninger osv. Inden der sker noget?
Husker man at spørge om Trekantens beboere er enige og er træerne med i bosætningen?
Kommentar – Udviklingen forandrer sig, for 50 år siden stod der vejtræer og de blev fjernet fordi det var farligt, nu bliver de plantet igen…
Svar – ja hvis stammen ikke er bredere end 16 cm.
De træer som er plantet bliver ikke fjernet, alt eksisterende skal blive.
Kunstprojekt ved mejeriet – hvad er den forventede tidshorisont? Forhindring – Vejdirektoratet og fjernvarme.
Hvornår kan vi lave noget selv uden at spørge Vejdirektoratet?
Fjernvarme – opdatering af Lars Elmerdal
Fjernvarme i Horne By. Kommunen ligger op til, at Horne er et fjernvarmeområde. Ikke med varme fra Faaborg, men med et lokalt varmeanlæg. Hvis der tilmelder sig 330 husstande, er det muligt at tilslutte et lokalt fjernvarmeanlæg, men der skal være 70-80% som tilslutter sig, for at det kan lades sig gøre. Det kommer til at koste 30-40.000kr. Efter sommerferien bliver der holdt borgermøde. Der er langt op til fra kommunens side af, at FFV skal hjælpe med finansiering.
Spørgsmål –
Hvor langt kommer det ud af Horne? Ikke ret langt…
Hvad kan det kobles på – el til varmepumper, måske halmfyr

Tiden løb fra os – der var ingen debat.