Spring til indhold

Horne Lands Avis

Horne Lands Avis er en lille lokalavis, som har eksisteret siden slutningen af 1980’erne.

Den ejes af medlemmerne: Kirken, Skolen og Foreningerne. 4 gange årligt august, november, februar og maj udkommer den med aktuelt stof fra medlemmerne: Hvad er sket? Hvad skal ske?

Udover det aktuelle stof fra medlemskredsen har avisen gennem tiden bragt artikler fra Horne Lands historie og andet stof, som redaktionen mener kan have bred interesse for beboerne på Horne Land. Her er vi i redaktionen glade for indlæg fra læserne.

Avisen er gratis for Horne Lands beboere og uddeles til alle husstande af en trofast gruppe frivillige. Bor du ikke på Horne Land, men ønsker avisen, kan du tegne et abonnement eller se avisen digitalt på Lokalrådets hjemmeside eller Folkemindesamlingens hjemmeside.

Al kontakt til Horne Lands Avis på mail: hornelandsavis@gmail.com eller til et af medlemmerne i redaktionen. (står på side 2 i avisen)

Du kan hente aviserne i pdf-format her: