Nyhedsbrev august 2021

Lokalrådet holder Årsmøde tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00 i Aulaen på Horne skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab 4. Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter m.v. 5. Indkomne forslag – Forslag, som borgerne måtte ønske behandlet på årsmødet, skal væreformanden i hænde senest 6. september. 6. Valg af lokalrådsmedlemmer. På valg er: – Elna...
read more