Spring til indhold

Nyhedsbrev august 2021

Lokalrådet holder Årsmøde tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00 i Aulaen på Horne skole.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Årsregnskab

4. Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter m.v.

5. Indkomne forslag – Forslag, som borgerne måtte ønske behandlet på årsmødet, skal være
formanden i hænde senest 6. september.

6. Valg af lokalrådsmedlemmer. På valg er:

– Elna Johansen, modtager genvalg

– Jørgen Bächler, modtager genvalg

– Ron Clausen, modtager ikke genvalg

– Peter Simonsen, modtager ikke genvalg

7. Valg af 2 suppleanter,

– Lis Kjeldgaard, modtager genvalg
– Henry Stokholm, modtager ikke genvalg

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt


Efter årsmødet er der oplæg ved Jens Peter Jacobsen, landdistriktskoordinator og Ida Bjallerbæk Pedersen, planlægger/projektleder for landsbyudvikling om landsbyanalysen og områdefornyelse og bygningsfornyelse.

Lokalrådet er vært ved kaffe med brød. Derfor ser vi gerne, at du tilmelder på elna@horneland.dk eller tlf. 40278004 senest mandag den 13. september.

I lokalrådet forsøgte vi at lave en lokal afstemning om projektforslag til Borgerbudget i forventning om, at der ville komme 4 – 5 ansøgninger ligesom de seneste år. Men ved deadline den 15. august var der kun kommet et forslag fra Bøjden beboerforening på i alt 14.000 kr. Der kommer derfor ingen lokal afstemning.

I stedet vil vi lave en fælles ansøgning for Horne land, så vi søger op til maksimum på 50.000 kr.
Så har I et mindre projekt, er I velkommen til at sende den til projekter@horneland.dk senest 12. september, så laver vi den fælles ansøgningen til styregruppen i Faaborgegnen, som de skal have senest den 20. september 2021.


Afstemningen i Faaborgegnen vil foregå elektronisk i perioden fra den 1. til den 12. november 2021. Der vil blive vægtet for indbyggerantal i de enkelte lokalområder så alle har en chance for at få midler til deres projekter. Alle borgere over 18 år med adresse i Faaborgegnen kan stemme.

På vegne af lokalrådet

Elna Johansen, lokalrådsformand
Sinebjergvej 28, 5600 Faaborg
Tlf. 62601991 eller mobil 40278004.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.