Nyt fra Lokalrådet


 • Nyhedsbrev august 2021

  Lokalrådet holder Årsmøde tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00 i Aulaen på Horne skole.

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Årsberetning

  3. Årsregnskab

  4. Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter m.v.

  5. Indkomne forslag – Forslag, som borgerne måtte ønske behandlet på årsmødet, skal være
  formanden i hænde senest 6. september.

  6. Valg af lokalrådsmedlemmer. På valg er:

  – Elna Johansen, modtager genvalg

  – Jørgen Bächler, modtager genvalg

  – Ron Clausen, modtager ikke genvalg

  – Peter Simonsen, modtager ikke genvalg

  7. Valg af 2 suppleanter,

  – Lis Kjeldgaard, modtager genvalg
  – Henry Stokholm, modtager ikke genvalg

  8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

  9. Eventuelt


  Efter årsmødet er der oplæg ved Jens Peter Jacobsen, landdistriktskoordinator og Ida Bjallerbæk Pedersen, planlægger/projektleder for landsbyudvikling om landsbyanalysen og områdefornyelse og bygningsfornyelse.

  Lokalrådet er vært ved kaffe med brød. Derfor ser vi gerne, at du tilmelder på elna@horneland.dk eller tlf. 40278004 senest mandag den 13. september.

  I lokalrådet forsøgte vi at lave en lokal afstemning om projektforslag til Borgerbudget i forventning om, at der ville komme 4 – 5 ansøgninger ligesom de seneste år. Men ved deadline den 15. august var der kun kommet et forslag fra Bøjden beboerforening på i alt 14.000 kr. Der kommer derfor ingen lokal afstemning.

  I stedet vil vi lave en fælles ansøgning for Horne land, så vi søger op til maksimum på 50.000 kr.
  Så har I et mindre projekt, er I velkommen til at sende den til projekter@horneland.dk senest 12. september, så laver vi den fælles ansøgningen til styregruppen i Faaborgegnen, som de skal have senest den 20. september 2021.


  Afstemningen i Faaborgegnen vil foregå elektronisk i perioden fra den 1. til den 12. november 2021. Der vil blive vægtet for indbyggerantal i de enkelte lokalområder så alle har en chance for at få midler til deres projekter. Alle borgere over 18 år med adresse i Faaborgegnen kan stemme.

  På vegne af lokalrådet

  Elna Johansen, lokalrådsformand
  Sinebjergvej 28, 5600 Faaborg
  Tlf. 62601991 eller mobil 40278004.