Spring til indhold

Nyt fra lokalrådet på Horne Land 2019

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Blomstrende-Landsby.jpg

Efter årsmødet den 26. april består lokalrådet af følgende:

Formand:                   Elna Johansen

Næstformand:           Jørgen Bächler

Sekretær:                   Ron Clausen

Webmaster:               Lars Hørkild Askholm

Øvrige medlemmer:             Morten Jæger Rasmussen, Peter Simonsen og Laura Roy
Suppl. til lokalrådet:           Lis Kjeldgaard og Henry StokholmUdpluk fra beretning 2019 ved Årsmødet den 26. april 2019:

Lokalrådet har i 2018 forsøgt at få sat nogle nye tiltag i gang og med det møde vi holdt den 22. nov. på Faaborgegnens efterskole kom der mange gode ideer frem, som der kan arbejds videre med. På mødet havde vi Tyge Mortensen som oplægsholder og facilitator. Der var godt 30 der deltog i mødet. Baggrunden for at indkalde til mødet var dels at vi som lokalråd hele tiden skal have fokus på udvikling, samt Erhvervsministeriets rapport om Levedygtige landsbyer. 

Lokalrådet arbejder med at styrke bosætningenpå Horne land, da vi har brug for øget bosætning for at udvikle området og holde liv i skolen, børnehaven og hallen. Lokalrådet har sammen med de øvrige 5 lokalråd i Faaborgs opland, arbejdet med et projekt om at brande området i f.t. øget bosætning. 

De 3 vigtigste grunde til at folk flytter til et område er:

  • skøn natur – det har vi her på Horneland
  • billige boliger – det har vi også
  • stærke sociale fællesskaber – her er der potentiale for forbedring. Det er nemlig også vigtigt at vi fastholder de tilflyttere der kommer. Og det gøres bl.a. gennem sociale fællesskaber.

Velkomst af nye borgere:

Lokalrådet tog i 2018 initiativ til at få koordineret velkomsten af nye borgere på Horne land. I Dyreborg og Bøjden er det beboerforeningerne der tager sig af dette. I Horne og Bjerne er der en arbejdsgruppe under lokalrådet der går ud og byder nye borgere velkommen. Lokalrådet fik i 2018 trykt velkomstfoldere med tilskud fra kommunenes ”Slå i gang pulje”, hvor vi kan lægge et velkomstbrev in samt forskellig information.  

Lokalrådet arbejder også med at styrke turismen og synliggøre de mange tilbud der er på Horne land. Vi har lavet en lille turistfolder, som bliver omdelt til campingpladserne, B&B, købmanden, turistkontoret i Faaborg m. fl. 

Borgerbudget.

I 2018 var puljen på de 500.000 kr.  opdelt i 3 puljer dvs. ca 167.000 kr.  – til hver af de 3 egne i kommunen. Lokalrådet påtog sig igen opgaven med at stå for afviklingen af borgerbudget 2018.
I Faaborgegnen havde vi besluttet at afstemningen skulle foregå elektronisk i uge 47. 

Der kom kun 2 ansøgninger, 1 fra Bådebyggeriet i Dyreborg og 1 fra Horneforsamlingshus til projektor og lærred. Begge søgte det fulde beløb. Det blev Horne forsamlingshus der vandt afstemningen og fik hele puljen på 27.000 kr. 

Kommunalbestyrelsen er i gang med at evaluere modellen for borgerbudget og pt. Kender vi ikke resultatet af denne evaluering. 

Skolen er samlingsstedet for lokalområdet og det er afgørende at vi har skolen i f.t. at tiltrække børnefamilier til området. Lokalrådet gør hvad vi kan for at støtte op om skolen. 
Ligesom skolen er Hornehallen også et vigtigt aktiv og samlingssted for lokalområdet.

Vindmøller i Lillebælt: 

Lokalrådet har sammen med lokalrådene Faldsled, Millinge og Svanninge og Haastrup indgivet et høringssvar til FMK angående Vindmølleprojektet i lillebælt. 
Lokalrådet er generelt positivt indstillet ift. havvindmøller, men Sønderborg Forsynings planer om en vindmøllepark i Lillebælt Syd af opstillingen af op til 20 stk. vindmøller i 250 m. højde eller 40 stk. i 150 m. højde er vi stærkt kritiske overfor. Vi er af den opfattelse, at Havvindmøller hører til ude på det åbne hav og ikke i vores indre farvande. Så høje vindmøller vil være meget dominerende i landskabetvil forringe områdets uberørte natur og herlighed med såvel visuel som støjende forurening. Desuden finder vi ikke at det harmonere med at Naturturisme I/S sammen med de fire sydfynske kommuner og andre relevante interessenter i 2018 undersøgte muligheden for, at Det Sydfynske Øhav kan udpeges som UNESCO Global Geopark. 

Hjemmesiden:

Lokalrådet fik i 2017 lavet en ny hjemmeside. Vi er bevidste om, at der er brug for at der sker fornyelse på hjemmesiden. 

(Efter konstitueringen er Lars Hørkild Askholm udpeget som webmaster og er i gang med at forny hjemmesiden.)

Lysavisen: 

Lysavisen fungerer og den bliver opdateret hver 14. dag. I Horne hænger lysavisen hos købmanden og i Dyreborg hos provianten. 

Arbejdsgrupperne:

Der er en række arbejdsgrupper under lokalrådet, som udfører et frivilligt stykke arbejde. Der er forskønnelsesgruppen, som er den gruppe der tager sig af forskønnelsen af vores lokalområde, og som også holder Sørens have. 
Varetursgruppe der kører varer ud til nogle få ældre på Horne land fra Spar købmanden. 

Jeg vil slutte af med at sige, at lokalområderne i fremtiden i højere grad bliver ansvarlig for udviklingen i områderne. For Kommunen lægger i disse år op til, at flere og flere ting skal løses af frivillige lokalt. Dette kræver stærkere lokalråd og måske en anden måde at arbejde på i lokalrådene, at vi i højere grad arbejder strategisk for at få gang i udviklinge. Men det kræver også nogle ildsjæle, der vil gå ind i arbejdet og være med til at løfte området. 

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er LR.jpg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.